Eticaret siteleri için içerik

içerik nedir içerik türleri nelerdir

İçerik Nedir? Türleri Nelerdir?

Türk Dil Kurumuna göre içerik kelimesinin tanımı sorulduğunda şöyle bir anlam çıkar: Bir şeyin içerisinde mevcut olanların tümü, mazruf ve sözlü ya da yazılı anlatımda verilmek istenen şey, fikir, duygu ve simgelerin bütünü. Bu anlamda içerik sözcüğünün genel anlamı budur.